Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Eliška Vyhnánková IČ 73689009 se sídlem Mírová 311/14c, 251 01 Říčany Pacov a Socialside s.r.o., IČ:05769795dále se sídlem Rybná 716/24, Praha - Staré Město, 110 00

jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Eliška Vyhnánková, Mírová 311/14c, 251 01 Říčany Pacov

email: eliska@vyhnankova.cz

Web a kontaktní formulář

1.Správce zpracovává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

a. v případě vaší poptávky služeb nebo jiného vyjádření zájmu o spolupráci:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • IČ, DIČ
 • adresu sídla

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb a jednání o této nabídce. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou Eliškou Vyhnánkovou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování nebo nedojde k dalšímu zpracování na základě zákona.

b.      v případě uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo účasti na vzdělávací akci Elišky Vyhnánkové:

 •        jméno a příjmení
 •        e-mailovou adresu
 •        telefonní číslo
 •        IČ, DIČ
 •        adresu sídla
 •        společnost, u které pracujete + funkci
 •        téma školení

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro poskytnutí plnění ze smlouvy, pro evidenci smlouvy, pro případné budoucí uplatnění práv ze smlouvy. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu poskytnutí služeb a dále 10 let po poskytnutí služeb, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

2.      Na e-mailovou adresu vám budou v případě dohody o poskytnutí služeb zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

3.      Zpracování osobních údajů je prováděno Eliškou Vyhnánkovou, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tzv. zpracovatelé, kterými jsou v současné době poskytovatelé platforem Facebook, Google Analytics, MailChimp, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám, které pro Elišku Vyhnánkovou vykonávají služby na základě jejího pověření nebo na základě smluvního vztahu. Všechny tyto osoby jsou zavázány povinností mlčenlivosti.

4.      Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

-        požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje Eliška Vyhnánková zpracovává,

-        požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-        vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-        požadovat výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o spolupráci,

-        v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Elišku Vyhnánkovou nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přihlášení do zasílání newsletteru

1.      Udělujete tímto souhlas Elišce Vyhnánkové, se sídlem Mírová 311/14c, 251 01 Říčany Pacov , IČ 73689009, zapsané v živnostenském rejstříku, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Vaše následující osobní údaje:

-        jméno a příjmení,

-        emailovou adresu.

2.      Jméno, příjmení, emailová adresa budou zpracovány za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení – Eliščiných newsletterů a informací ohledně nových školení. Tyto osobní údaje budou Eliškou Vyhnánkovou zpracovávány po dobu 5 let od udělení vašeho souhlasu, pokud nedojde z vaší strany k následnému prodloužení nebo ke zpracování na základě zákonného důvodu.

3.      Zpracování osobních údajů je prováděno Eliškou Vyhnánkovou, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i zpracovatelé, kterými jsou v současné době poskytovatelé platforem Facebook, Google Analytics, Substack, Breezy s.r.o. a Google Czech Republic, s.r.o., případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám, které pro Elišku Vyhnánkovou vykonávají služby na základě jejího pověření nebo na základě smluvního vztahu. Všechny tyto osoby jsou zavázány povinností mlčenlivosti.

4.      Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení a vyřazení z databáze pro zasílání obchodních sdělení. Eliška Vyhnánková si však nadále může ponechat vaši emailovou adresu v databázi pro účel evidence adres, na které nelze zasílat obchodní sdělení.

5.      Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

-        požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje Eliška Vyhnánková zpracovává,

-        požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-        vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-        požadovat s výmaz těchto osobních údajů,

-        v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Elišku Vyhnánkovou nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení – u poptávkového formuláře

Souhlasím s tím, aby Eliška Vyhnánková, se sídlem Mírová 311/14c, 251 01 Říčany Pacov, IČ 73689009, zapsaná v živnostenském rejstříku, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávala mé jméno, příjmení a emailovou adresu za účelem zasílání newsletterů a informací ohledně nových školení.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že

-        zpracování bude probíhat po dobu 5 let od udělení souhlasu (pokud jej neprodloužím)

-        se k osobním údajům mohou dostat i tzv. zpracovatelé, kterými jsou poskytovatelé softwarů, platforem a aplikací jako je Facebook, Google, MailChimp aj.

-        mohu vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět – tím bude zastaveno zasílání newsletterů, ale Eliška bude moct vést v databázi email pro účel evidence, na které adresy newsletter nezasílat

-        mám právo požadovat informaci, jaké mé údaje jsou Eliškou zpracovávány, chtít k tomu vysvětlení, vyžádat si k údajům přístup, jejich aktualizaci, opravu, výmaz a v případě pochybností o správném zpracování se obrátit na Elišku nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Jméno                 Příjmení              Email                   Datum                           Podpis                          

Cookies

Aktivní opt-in na „souhlasím“ s používáním cookies a proklik vedoucí na informaci:

Provozovatel této webové stránky, Eliška Vyhnánková, se sídlem Mírová 311/14c, 251 01 Říčany Pacov, IČ 73689009, zapsaná v živnostenském rejstříku, užívá na této webové stránce soubory cookies za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek vyhnankova.cz. Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google, Seznam, Facebook.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.