Informace o zpracování osobních údajů

Eliška Vyhnánková, se sídlem Mírová 311/14c, Říčany-Pacov, IČ: 73689009, zapsaná v živnostenském rejstříku zpracovává v rámci plnění smlouvy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • telefonní číslo
 • fakturační údaje

Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo je nutné zpracovat pro účely plnění smlouvy. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovávány do doby poskytnutí plnění ze smlouvy a dále po dobu 3 let o poskytnutí služby.

Jméno, příjmení a fakturační údaje jsou dále zpracovávány pro účely evidence smlouvy a daňových dokladů v souladu s platnými právními předpisy.

Na emailovou adresu (případně tel.č.) vám mohou být zasílána obchodní sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Eliškou Vyhnánkovou zpracovávána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte.

Zpracování osobních údajů je prováděno Eliškou Vyhnánkovou, osobní údaje však pro ni mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel webového formuláře, společnost Breezy s.r.o., se sídlem Plzeňská 157/98, Košíře, 150 00 Praha 5, IČ 27733823, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163153
 • Poskytovatel softwaru Google tabulky, společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ: 276 04 977

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Eliška Vyhnánková nevyužívá.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
 • požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u mne přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mne nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.