Obchodní podmínky

Registrace na webinář

Objednávka webináře je účastníkem potvrzena kliknutím na tlačítko Přihlásit se. Po přijetí objednávky dostane účastník do 24 hodin do e-mailu informace potřebné k úhradě. 

Účast na webináři je závazně potvrzena až provedením platby. V případě zaplnění kapacity rozhoduje o účasti čas úhrady. V případě překročení kapacity se účastník může přihlásit jako náhradník. Jakmile se uvolní místo, bude kontaktován na uvedený e-mail nebo telefonní číslo. 

Úhrada webináře

Po přijetí objednávky dostane účastník do 24 hodin do e-mailu informace potřebné k úhradě. Registrační poplatek je splatný do 5 pracovních dnů, nejpozději však den před konáním webináře. Pokud nebude poplatek uhrazen, může být objednávka zrušena. 

Storno podmínky

Účast na webináři je možné zrušit bezplatně nepozději 3 dny před jeho konáním. Při stornování objednávky v posledních dvou dnech před datem webináře se účtuje storno poplatek ve výši 50 % ceny webináře. Přihlášku lze převést na náhradníka. V případě zrušené účasti bude poplatek (či jeho poměrná část) uhrazen zpět na účastníkem uvedený účet do 14 dnů. 

Organizátor si vyhrazuje právo webinář zrušit či změnit datum konání z vážných organizačních, technických nebo kapacitních důvodů. V takovém případě budou účastníci informování telefonicky nebo e-mailem, bude jim nabídnut náhradní termín či vrácení celého kurzovného do 14 dnů. 

Webinář i veškeré materiály a podklady nesmí být bez předchozího písemného souhlasu organizátora jakýmkoli způsobem nahrávány, kopírovány či šířeny.